linia

Dotacje UE

Foto3

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie przygotowania projektów w ramach pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej z programów na lata 2007-2013. Oferujemy fachową pomoc przy przygotowywaniu wniosków o dotacje w ramach rozmaitych programów pomocowych skierowanych nie tylko dla przedsiębiorstw, ale również rolników, samorządów, stowarzyszeń i innych form organizacyjnych.


Rachunkowość

foto2

Oferujemy usługi rachunkowo-księgowe dla małych i średnich przedsiębiorstw, rozliczanie ryczałtu od przychodów, ewidencjonowanych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów, księgi rachunkowe, ewidencja podatku VAT, płac i innych zobowiązań wobec urzędów skarbowych i ZUS-U. Posiadamy licencję Ministerstwa Finansów oraz jesteśmy ubezpieczeni
w zakresie odpowiedzialności cywilnej.

Doradztwo prawne

foto3

Oferujemy profesjonalną pomoc w zakresie doradztwa prawnego, w szczególności: porady prawne; wszelkie pisma urzędowe; pomoc w sprawach: cywilnych, karnych, administracyjnych, rodzinnych, gospodarczych, komorniczych, pracowniczych i ubezpieczenia społecznego; odszkodowania; sprawy karno-skarbowe, skargi na przewlekłość postępowania; wykroczenia i wiele innych.

 

Pełnomocnictwo w sprawach administracyjnych, cywilnych i gospodarczych

Oferujemy usługi związane z reprezentacją przed organami administracji publicznej (rządowej i samorządowej) jako pełnomocnicy w sprawach z zakresu prawa administracyjnego, reprezentacja przed sądami powszechnymi w sprawach cywilnych, gospodarczych, rodzinnych, spadkowych itp.

foto5

Doradztwo rolne

Oferujemy usługi doradztwa gospodarczego z zakresu prowadzenie działalności rolniczej (ubezpieczenia społeczne, dotacje unijne, umowy sprzedaży produktów rolnych, kontraktacja itp.)

Biznes plany

Oferujemy usługi w zakresie przygotowywania biznes planów dla rozmaitych celów jak np. uzyskanie kredytów, dotacji z funduszy UE, dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej itp.

  strzalka Firma      strzalka Oferta      strzalka Kontakt
Created by web-studio.pl 2007